TEXTS

Articles:

2016    FIAN, Sulten på rettferdighet, s. 19 refleksjonsteksten Nye arter?

2016    Gentrifiseringskrefter i omløp, Kontur Media, Det er nå vi bygger framtiden.

2015    Ny Tid nr. 20, JORD

2015    FIAN, Sulten på rettferdighet, artikkelen Tapt matjord er tapt for alltid, s.13

2014    Billedkunst nr.3. Kunsten å lage det ingen vet at de vil ha

2014    FIAN, Mat til alle

2013    FIANs tidskrift Sulten på rettferdighet. Lagt ut på CAN nettside: Bønneterror

2007    Billedkunst, nr. 2, 2007, Kulturelt mangfold på norsk?

Reviews:

Times of India 1987, Dag og tid 1989