Ferdaskrin

Ferdaskrin

«Kan jeg reise ut i verden med bare et garnnøste under armen» spurte jeg for 40 år siden. Kvinner har til alle tider over hele verden har sydd, reparert og pyntet seg og sine nærmeste. De har bekreftet kulturell tilhørighet avhengig av de ressursene naturforholdene har gitt. Fingerferdigheter og håndverk danner fellesskap og nettverk på tverrs av steder og kultur. Nyankommende blir inkludert.

Sysakene og erfaringene som samles gjennom alle reisene i livet, det ukjente som avdekkes og ny kunnskap som kommer til i ulike felleskap blir til minner som kan plukkes fra hverandre eller settes sammen til nye fortellinger som i et puslespill.Ferdaskrin is a chest for being well equipped for travels. This Ferdaskrin contains the gathered sewing kit and small objects of memories from many travels and living in different cultures.