New Species

NEW SPECIES?

10 x 15 cm

Reflections written during the process of making this mini scuplture,

printed in FIAN Norge, magazine 2016/2017, page 19


Nye arter?

Rundt meg ligger små hauger av datachips, koplings-
kort, ledninger; alt mulig fra vår tids teknologiske
produkter, pillet fra hverandre. Det ligger blandet med
alt vi samler av små objekter som fanger øyets
interesse og som vi putter i lommene på vår vei.
På radioen er det et populærvitenskapelig program
der det snakkes om bier, biedød og pollinering, og
om konstruksjon av droner som kan erstatte de tapte
biene og sikre pollineringen. Det hele formidles kjølig
og saklig, ikke med angst og ikke som en tragedie som
rokker ved hele vår grunnleggende respekt for livet og
samhørighet med naturen, men med droner som en
teknisk nyvinning og løsning.
Spontant mens jeg lytter begynner jeg å forme noe
som blir til et lite insekt, tar et lite bein fra et kylling-
skjelett, prøver ut koplingskort som vinger, klipper
opp et bankkort til det andre settet med vinger. Til
halen finner jeg på gulvet en form som passer, det er
en rusten nøkkel fra et opptrekksleketøy. Som hode
bruker jeg en bitteliten lyspære.
Å lage dette ‘insektet’ er teknisk sett en enkel prosess;
laget av et menneskes hender uten andre hjelpemidler.
Samtidig innebærer det en estetisk lekenhet og ut-
prøving, en mental prosess for å bearbeide alle inn-
trykk og spørsmål som hoper seg opp og presser på.
Mens jeg sitter og lager noe med mine hender og bear-
beider min forståelse av det som er i ferd med å skje i
vårt naturmiljø, tenker jeg også på vår tids samfunn og
hvordan vi som enkeltindivider kan påvirke
situasjonen. Vi har blitt konsumenter av en teknologi
der vi ikke nødvendigvis ser omfanget av
konsekvensene. Vi forbruker en rekke avanserte
masseproduserte produkter og teknikker. Jeg må
nesten le av det insektet jeg lager, men spør meg selv:
er det jeg holder på med en nytteløs anakronisme eller
kan mitt insekt fungere som et medium for å generere
refleksjoner om hvilket forhold vi har til naturens
skapninger, og hvordan vi griper inn i naturen?
Det antas at mer enn en tredjedel av all matvare-
produkjon i verden er avhengig av bestøvende
insekter. Bestøvende insekter som humler og bier er
en uunnværlig del av økosystemet. Hvis de ødelegges,
har det konsekvenser for det meste av livet på land-
jorda. Tror man virkelig at man kan erstatte dem med
droner? Tror man at mennesker kan gjenskape alle
sansene i et innsekt, eller det innfløkte samspillet i en
næringskjede?
I meg murrer en avmaktsfølelse. Blir verden skapt og
forandret av interesser vi ikke har oversikt over?
Hvilke maktkamper skal utspilles, og hvilke fysiske
kriger vil oppstå av endret tilgang til natur-
ressursene, mat og vann?
Vår tids sterkt økende tap av artsmangfold er i
konsekvens en menneskerettighetssak. Tapet viser at
klodens biotoper av mange ulike årsaker er under
endring, og at klimaendringer, kjemikalier og
industrielt landbruk med monokulturer spiller en av-
gjørende rolle. Vår matproduksjon er gjennom
tusener av år blitt utviklet, tilpasset og avhengig av
bestemte biotoper. FNs bærekraftsmål nummer to
tar sikte på å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og
bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Med endring av biotopene vil mange av våre mest
dyrkede matplanter ikke trives lenger; ei heller gi god
avkastning. Hvordan vil dette påvirke vår evne til å fø
verdens befolkning?
De holdningene og den teknologien som har ført oss
inn i de enorme problemene vi står overfor i dag kan
ikke være de samme som redder oss ut. Men
mennesket forandrer ikke brått sine forestillinger. Er vi
nok bevisst de fortellingene, og det kunnskapssynet vi
har, til å analysere det, å bearbeide det? Hvilke
refleksjoner og erkjennelser kan det lille insektet jeg
lager frembringe hos betrakteren? Vil vi være med på
en utvikling der man tror at den skaden
menneskene påfører naturens store kompleksitet og
intrikate samspill mellom planter og levende
skapninger kan bøtes på av menneskeskapt teknologi
med selekterte egenskaper? Hvilke fortellinger om
menneskets plass i naturen vil vi få i framtiden, hvilke
erfaringer vil ligge bak og hvordan vil vi handle?