THE BOXES 1989 - 1993


Materiens hukommelse/ The Memory of Matter

Size: 26 x 23 x 14 cm

        (Click on the photo in order to se the other sides)


Kommunikasjon / Communication

Wodoo mot pengers makt/

Wodoo against the power of money

Til utstilling i Galleri 27, september 1993


SKYND DEG LANGSOMT..

..når du går Elisabeth Medbøes objekter i møte.

På høye slanke pidestaller har hun plassert små, rektangulære bokser på høykant. Med åpning på forsiden og bemalt innside og utside har hun skapt en fascinerende kombinasjon av det maleriske og skulpturale element.

Elisabeth Medbøe har tilbrakt de meste av sin tid de siste 8 årene i India og hennes kunstneriske univers viser en klar inspirasjon derfra.  Som norsk blir det naturligvis en friksjon i møtet med det indiske, men hun kombinerer disse to tilsynelatende motsetningene – vest og øst- med et personlig engasjement.

I vestlig forstand kan man si at Elisabeth Medbøe arbeider med; helhet - del, tid - rom, lys -energi og i spenningsfeltet mellom det to- og tre- dimensjonale. ”Utstillingen handler om krefter på forskjellig plan, i oss og rundt oss. Kanskje nettopp fordi jeg lever i spenningsfeltet mellom to forskjellige kulturer er det viktig å kjenne på disse kreftenes mangetydighet. I det ytre liv er det et spørsmål om dominans, makt og politikk om disse kreftene trer fram med sine lysere eller mørkere sider. ”

Hun lager ikke skulptur i vanlig forstand, men snarere små objekter som man må bevege seg rundt. Medbøe selv karakteriserer dem som billeddikt, hvor fortellingen er satt sammen av bilder framfor ord.

Hennes objekter krever noe av tilskueren, men deri ligger også fascinasjonen. På sine pidestaller ligner boksene små teaterscener, hvor tid og bevegelse er stanset. Om man tar seg tid til å se og bevege seg rundt vil man kunne oppdage myriader av detaljer, blant annet symbolladete elementer relatert til indisk kultur. Uten at dét må hindre en i å søke sin egen erfaring i møtet med objektene. Objekter som ved første øyekast kan synes uten referanse til våre vestlige tanker og forestillinger.

Derfor; skynd deg, men langsomt.

                                                                                                                                                  Jarle StrømoddenTapte skatter