Dialogues on Urban planning

Dialogbord om byutvikling / Table for dialogues in urban planning


Oslo Museum, om; interkulturelt museum  23.januar - 14. februar 2016


Brakkebygrenda - et sted i byen - som ble borte. Advarsel: Gentrifiseringskrefter i omløp.


Kurator: Anita Hillestad

Les mer


I forbindelse med utstillingen ble boken Gentrifiseringskrefter i omløp publisert

Elisabeth Medbøe, Det er nå vi bygger framtiden s. 156 - 158

Les her