SOIL

                  JORD | Tapt matjord er tapt for alltid!

                        SOIL | Lost Soil is lost forever


Vist i 3 montre inngangspartiet til Tøyen T-bane stasjon fra 3. Mai – 22.juni 2015


Kunstnere: Merete Sejersted Bødtker og Elisabeth T. Medbøe


2015 er det internasjonale jordåret


Hvert minutt verden over forsvinner 30 fotballbaner med fruktbar matjord.


I Norge bygges det daglig ned jordarealer tilsvarende 4-5 fotballbaner. Og det til tross for at dyrket mark utgjør kun tre prosent av Norges landareal. Boligformål, næringsliv og transport er de tre formålene som legger beslag på mest matjord. I tillegg til nedbygging er erosjon, redusert humusinnhold og biodiversitet, flom og jordras, samt forurensning av jorda blant de største truslene mot verdens jordbruksarealer.

 

Matjord regnes som en ikke fornybar ressurs. Det tar om lag 1000 år å bygge opp bare et par centimeter ny jord. Gjennom generasjoner gjøres jorda mer fruktbar ved at den dyrkes og gjødsles. Humus er en grunnleggende bestanddel. God norsk matjord inneholder ikke mer enn tre til seks prosent humus, men det utgjør hele forskjellen mellom fruktbar matjord og en død blanding av sand, silt og leire. Kompost er ingen erstatning for humus. Derimot kan kompost omdannes til humus om den blandes inn i jord, men underveis forsvinner mer enn 99 prosent av komposten, og bare en svært liten del forblir stabil humus.


Humusmolekyler binder seg til uorganiske bestanddeler i jord og forbinder derved uorganisk og organisk materiale og gjør det tilgjengelig for planterøttene. Nedbryting av humus og dannelse av ny går så sakte at selv den dag i dag inneholder matjorda vår humus som stammer fra planter som levde i vikingetiden.


I følge Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) kommer mer enn 90 prosent av maten vi spiser fra jord. En av syv mennesker i verden får i dag ikke nok mat til å leve et sunt og aktivt liv.


Verdens befolkning øker. Tilgang til tilstrekkelig næringsrik mat er en menneskerettighet. Hvordan skal vi kunne sikre denne menneskerettigheten for framtiden hvis matjorda nedbygges?


Artikkel skrevet i forbindelse med prosjektet:

Ny Tid, mai 2015: JORD

2015    FIAN, Sulten på rettferdighet, artikkelen Tapt matjord er tapt for alltid, s.13
Elisabeth Tamuly Medbøe © BONO 2015 All Rights Reserved