home

PATHS
Som foten fører an på stien, beveger hånden seg lett i egne rytmer over papiret. Tanke og handlingsvilje er avventende, vet ikke hvilke valg og nye stier som skal lages i natur og samfunn under endring.

Pencil drawing on handmade ricepaper 70x50cm, 2020

 Note! This website is under production, new photoes and posts will be added

 

       Elisabeth Tamuly Medbøe © BONO 2015 All Right Reserved