Dialogues on Urban planning

Copyright © All Rights Reserved

ELISABETH MEDBØE alias Bela Tamuly

Dialogbord om byutvikling / Table for dialogues in urban planning

 

Oslo Museum, om; interkulturelt museum 23.januar - 14. februar 2016

 

Brakkebygrenda - et sted i byen - som ble borte. Advarsel: Gentrifiseringskrefter i omløp.

 

Kurator: Anita Hillestad

Les mer

 

I forbindelse med utstillingen ble boken Gentrifiseringskrefter i omløp publisert

Elisabeth Medbøe, Det er nå vi bygger framtiden s. 156 - 158

Les her